www.Horgaszat.Com - Pontyhorgász-magazin - Online

 

 

 

A Balatonon és vízrendszerén a halászati jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól. A horgászat szabályait elsősorban a 2013. évi CII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Másodsorban a Balaton specialitásait tükröző Balatoni Horgászrend rendelkezéseit kell betartani. Harmadsorban vannak a horgászatnak olyan íratlan etikai szabályai, amelyeket szintén nem illik, nem szabad áthágni.

 

Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. Mindezeken kívül igyekeztünk olyan szabályrendszert alkotni, amely igyekszik megoldást találni a balatoni horgászok sűrűn felvetett problémáira, amely megpróbálja megvédeni a Balaton halállományát, és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza. Mivel a korábbi jogszabályok változtak, a Balatoni Horgászrendet ezek szerint módosítottuk, de néhány fontosabb olyan szabálypontot is benne hagytunk, amelyet a jogszabályok is szabályoznak, hogy ezzel is segítsük a horgászokat.

 

 1. A Balatonon és vízrendszerén – a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken – csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.
 2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.
 3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (halgazdálkodási hatóság, halgazdálkodásra jogosult, halászati őr, mezőőr, természetvédelmi őr, társadalmi halőr, rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselője) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát bemutatni és átadni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.
 4. Március 1. – március 31. közötti időben az egész Balatonon, valamint április 1. – április 30. közötti időben az északi part engedélyezett területein csónakból horgászók számára csalihallal, halszelettel, műcsalival horgászni, balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügeret, süllőt megtartani TILOS!
 5. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.), valamint fürdőeszközről horgászni TILOS! Kivételt képez ez alól az alábbi két partszakasz, ahol kizárólag a part menti nádas szélétől számított maximum 50 m-es sávban engedélyezett a horgászat békés halra, reggel 06:00 és este 19:00 között. Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik! Ezen két partmenti sávon kívül a Balaton területén közlekedő vízi járműben horgászathoz használt eszközt tartani TILOS! A parti bejáróval nem rendelkező vízi állásokat (stégeket) csak gázolva szabad megközelíteni. A kedvezményezett területek:
  • A Balaton keleti medencéjének északi partján: a balatonfűzfői „Marina Fűzfő” kikötő bejáratától (47°03’16,9”N; 18°02’50,1”E) a balatonfüredi hajógyári kikötő keleti mólószárnyáig (46°56’20,6”N; 17°52’16,7”E);
  • a Balaton középső és nyugati medencéjének északi partján: az örvényesi strand nyugati szélétől (46°54’36,8”N; 17°49’37,1”E) Keszthelyen, a Kőolajipari Sporthorgász Egyesület kikötőjétől 150 m-re délre lévő határpontig (46°43’24,3”N; 17°14’48,2”E).
 6. November 1. – március 31. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez TILOS!
 7. November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.
 8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
 9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
 10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
 11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!
 12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható! A törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.
 13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.
 14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.
 15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.
 16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.
 17. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.
 18. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.
 19. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.
 20. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!
 21. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 22. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
 23. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
 24. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!
 25. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
 26. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.
 27. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.
 28. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot szándékosan kívülről akasztják a hal testébe.
 29. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!
 30. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.
 31. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!
 32. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
 33. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
 34. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező vízi állások.
 35. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű (napi 2-3 kg feletti) szoktató beetetése TILOS.

A horgászrend 2014. január 1-én lépett hatályba.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle bookmark